Thông báo lịch đăng ký xe ô tô tại các tỉnh 21/05/2022

lịch đăng ký xe tại các tỉnh
Rate this post

Thông báo lịch đăng ký xe ô tô tại các tỉnh áp dụng tạm thời sau ngày 21/05/2022. Cụ thể về việc phân chia lịch đăng ký xe ô tô các ngày trong tuần và thời gian đăng ký xe tại từng tỉnh trên cả nước Việt Nam

lịch đăng ký xe tại các tỉnh

Lịch đăng ký xe ô tô tại các tỉnh cập nhật cả nước Việt Nam

Lịch đăng ký xe ô tô tại bình dương:

Lịch đăng ký xe ô tô tại thủ dầu một

Các ngày đăng ký: Cả tuần

Thời gian đăng ký: Cả ngày

Lịch đăng ký xe ô tô tại Thuận An

Các ngày đăng ký: Thứ ba, thứ năm, thứ sáu

Thời gian đăng ký: Buổi sáng

Lịch đăng ký xe ô tô tại Dĩ An

Các ngày đăng ký: Thứ hai —> thứ năm

Thời gian đăng ký: Buổi sáng

Lịch đăng ký xe ô tô tại Tân Uyên

Các ngày đăng ký: Thứ hai —> Thứ sáu

Thời gian đăng ký: Cả ngày

Lịch đăng ký xe ô tô tại Bắc Tân Uyên

Các ngày đăng ký: Thứ ba, thứ sáu

Thời gian đăng ký: Cả ngày

Lịch đăng ký xe ô tô tại Phú Giáo

Các ngày đăng ký: Thứ hai, thứ năm

Thời gian đăng ký: Cả ngày

Lịch đăng ký xe ô tô tại Bàu Bàng

Các ngày đăng ký: Thứ tư, thứ năm

Thời gian đăng ký: Cả ngày

Lịch đăng ký xe ô tô tại Bến Cát

Các ngày đăng ký: Thứ ba, thứ năm, thứ sáu

Thời gian đăng ký: Cả ngày

Lịch đăng ký xe ô tô tại Dầu Tiếng

Các ngày đăng ký: Thứ hai, thứ tư

Thời gian đăng ký: Cả ngày

Lịch đăng ký xe ô tô tại tỉnh Lâm Đồng

Lịch đăng ký xe ô tô tại Bảo Lộc

Các ngày đăng ký: Thứ hai, thứ ba, thứ tư

Thời gian đăng ký: Cả ngày

Lịch đăng ký xe ô tô tại Bảo Lâm

Các ngày đăng ký: Thứ hai, thứ sáu

Thời gian đăng ký: Cả ngày

Lịch đăng ký xe ô tô tại Đam Rông

Các ngày đăng ký: Thứ ba

Thời gian đăng ký: Cả ngày

Lịch đăng ký xe ô tô tại Lâm Hà

Các ngày đăng ký: Thứ tư, thứ năm

Thời gian đăng ký: Cả ngày

Lịch đăng ký xe ô tô tại Lạc Dương

Các ngày đăng ký: Thứ hai

Thời gian đăng ký: Cả ngày

Lịch đăng ký xe ô tô tại Đơn Dương

Các ngày đăng ký: Thứ tư, thứ năm

Thời gian đăng ký: Cả ngày

Lịch đăng ký xe ô tô tại Đức trọng

Các ngày đăng ký: Thứ tư, thứ năm

Thời gian đăng ký: Cả ngày

Lịch đăng ký xe ô tô tại Di Linh

Các ngày đăng ký: Thứ ba, thứ sáu

Thời gian đăng ký: Cả ngày

Lịch đăng ký xe ô tô tại tỉnh Đồng Nai

Các ngày đăng ký: cập nhật sớm nhất

Thời gian đăng ký: Cả ngày

Lịch đăng ký xe ô tô tại tỉnh Bình Phước

Các ngày đăng ký: cập nhật sớm nhất

Thời gian đăng ký: Cả ngày

Lịch đăng ký xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Các ngày đăng ký: cập nhật sớm nhất

Thời gian đăng ký: Cả ngày

Lịch đăng ký xe ô tô tại Thành phố Hồ Chí Minh

Các ngày đăng ký: Thứ hai —> Thứ bảy

Thời gian đăng ký: Cả ngày

Lịch đăng ký xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Các ngày đăng ký: cập nhật sớm nhất

Thời gian đăng ký: Cả ngày

Lịch đăng ký xe ô tô tại tỉnh Long An

Các ngày đăng ký: cập nhật sớm nhất

Thời gian đăng ký: Cả ngày

Lịch đăng ký xe tại tỉnh Đồng Tháp

Các ngày đăng ký: cập nhật sớm nhất

Thời gian đăng ký: Cả ngày

Lịch đăng ký xe tại tỉnh Tiền Giang

Các ngày đăng ký: cập nhật sớm nhất

Thời gian đăng ký: Cả ngày

Trả lời